REGULAMINY

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią…

Czytaj więcej

Informacje na temat ochrony danych w bazach B2B

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 informujemy Państwa, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą Directan Plus Sp. z o.o. oraz DIrectan Sp. z o.o. pozyskujemy dane przedsiębiorców  z rejestrów publicznych tj. z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Dane o przedsiębiorcach…

Czytaj więcej

WASZE DANE SĄ BEZPIECZNE

Od 25 maja 2018r. wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani stosować się do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) W związku z powyższym rozporządzeniem…

Czytaj więcej

INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z art. 37  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 został powołany Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD). Kontakt do IOD: telefon +48 509 753 976 e-mail biuro@directan.pl     Directan Plus Sp. z o.o. i Directan Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE…

Czytaj więcej

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ DIRECTAN PLUS SP. Z O.O. ORAZ DIRECTAN SP. Z O.O.

Directan Plus Sp. z o.o. i Directan Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Akacjowa 4A/115, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa, jak również występuje jako podmiot przetwarzający w stosunku do danych, co do których posiada dostęp na podstawie umowy licencji lub innego stosunku prawnego. W szczególności Directan Plus Sp. z o.o.…

Czytaj więcej