telemarketing photo
REALIZACJA
1. OPIS KLIENTA

Firma z branży wydawniczej oferująca produkty multimedialne, wraz z rozwojem oferty, postanowiła zintensyfikować działania w obszarze sprzedaży telefonicznej. Ze względu na strukturę organizacyjną klient zdecydował się na skorzystanie z zewnętrznego call-center.

2. GRUPA DOCELOWA

Docelowi odbiorcy produktów naszego klienta to firmy z bazy B2B, przede wszystkim placówki edukacyjne i szkoły.

3. CEL MARKETINGOWY

Ustaliliśmy z klientem, że planowana kampania telemarketingowa obejmie zasięgiem cały kraj. Szczególny nacisk położyliśmy na województwa wyróżniające się znaczną dynamiką rozwoju ekonomicznego i rozwijające infrastrukturę teleinformatyczną. Oczekiwanym efektem kampanii było:

 • zwiększenie sprzedaży edukacyjnych programów on-line
 • pozyskanie bazy potencjalnych klientów, w tym danych osób decyzyjnych
 • wzrost rozpoznawalności marki
 • nawiązanie relacji z klientami
4. PRZYGOTOWANIE STRATEGII

Realizację kampanii rozpoczęliśmy od pozyskania najlepszej bazy firm – potencjalnych użytkowników produktów naszego klienta. Następnie przystąpiliśmy do sporządzenia skryptu rozmowy, który musiał spełnić dwie podstawowe funkcje:

 • zapewnić telemarketerom dotarcie do właściwych osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o zakupie oprogramowania dydaktycznego działającego on-line
 • umożliwić krótkie i rzeczowe przedstawienie oferty oraz sprzedaż produktu

Zorganizowaliśmy szkolenie dla telemarketerów w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych rozmów. Z pomocą klienta przygotowaliśmy także materiały informacyjne, aby wyjaśnienia udzielane zainteresowanym osobom były rzetelne i precyzyjne. Ze względu na kilkumiesięczny okres trwania kampanii opracowaliśmy także system dynamicznego przekazywania klientowi raportów o przebiegu kampanii i uzyskanych efektach sprzedażowych.

5. REZULTATY KOŃCOWE

W wyniku przeprowadzenia kampanii telemarketingowej nasz klient zyskał:

 • zwiększenie sprzedaży produktu objętego kampanią
 • bazę bezpośrednich danych kontaktowych do osób decyzyjnych w firmach edukacyjnych i szkołach
 • możliwość przedstawienia pełnej oferty swoich produktów
 • znaczną poprawę rozpoznawalności marki
 • zbudowane relacje z klientami

Dodaj komentarz