Od kilku miesięcy skrzynki mailowe wielu przedsiębiorców są przepełnione rozmaitymi wiadomościami dotyczącymi RODO oraz drakońskich kar, jakie na niepokornych przedsiębiorców nakłada wskazane rozporządzenie. RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które na świecie znane jest jako GDPR (Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the April 2016) wcale nie wprowadza rewolucji tylko uszczegóławia istniejące od ponad dwudziestu lat w naszym kraju regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych, jak również zmienia je w niektórych punktach. Wskazane rozporządzenie zawiera wiele regulacji, których celem jest zwiększenie świadomości osób, których dane są przetwarzane przez różne podmioty gospodarcze. Jak wskazał sam Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tj. dr Edyta Bielak-Jomaa :

W dyskusji na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zbyt często skupiamy się na karach, na obciążeniach, kosztach i obowiązkach, jakie RODO nakłada na administratorów, a nie na głównym celu reformy systemu ochrony danych, czyli zharmonizowaniu i uporządkowaniu zasad przetwarzania danych osobowych, a więc kwestiach, które w dużym stopniu powinny ułatwić działalność przedsiębiorców. Powinniśmy też pamiętać, że nowe przepisy w wielu przypadkach dostosowują wymogi do realnego życia. Nie jest bowiem prawdą, że RODO wzmacnia tyko prawa osób. Jego równie ważnym celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych, odejście od dotychczasowych biurokratycznych obowiązków tak, aby przedsiębiorcy mogli realnie zapewnić właściwy poziom ochrony danych osobowych

Do najistotniejszych zmian należy w szczególności zniesienie obowiązku rejestrowania zbiorów danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jak również wprowadzenie obowiązku wykonywania przez przedsiębiorców analizy ryzyka oraz prowadzenie wewnątrz przedsiębiorstwa rejestru czynności przetwarzania. Jak widać obecnie bardzo popularne RODO nie jest ta straszne jak oprawa komercyjna, która towarzyszy mu od kliku miesięcy. Zachęcamy aby potraktować obowiązki związane z wprowadzeniem RODO jako szansę na uporządkowania wielu kwestii administracyjnych w przedsiębiorstwie oraz szansę zainwestowania w jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych przez Państwa przedsiębiorstwo.

REGULATION ( EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 27 APRIL 2016