REGULAMINY

WASZE DANE SĄ BEZPIECZNE

Od 25 maja 2018r. wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani stosować się do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) W związku z powyższym…

Czytaj więcej

INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922) został powołany Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD). Kontakt do IOD: telefon 618439880 e-mail biuro@directan.pl   Directan Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. 922) stosując przy tym…

Czytaj więcej

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ DIRECTAN SP. Z O.O.

Directan Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa, jak również występuje jako podmiot przetwarzający w stosunku do danych, co do których posiada dostęp na podstawie umowy licencji lub innego stosunku prawnego. Directan Sp. z o.o. w ramach działalność gospodarczej przetwarza następujące dane osobowe kontrahentów oraz podmiotów znajdujących się w bazach danych…

Czytaj więcej