REGULAMINY

INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922) został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (dalej ABI). Kontakt do ABI: telefon 618439880 e-mail biuro@directan.pl   Directan Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. 922) stosując przy tym…

Czytaj więcej

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ DIRECTAN SP. Z O.O.

Directan Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa, jak również występuje jako podmiot przetwarzający w stosunku do danych, co do których posiada dostęp na podstawie umowy licencji lub innego stosunku prawnego. Directan Sp. z o.o. w ramach działalność gospodarczej przetwarza następujące dane osobowe kontrahentów oraz podmiotów znajdujących się w bazach danych…

Czytaj więcej