INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922) został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (dalej ABI). Kontakt do ABI: telefon 618439880 e-mail biuro@directan.pl   Directan Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. 922) stosując przy tym…