Informacje na temat ochrony danych w bazach B2B

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 informujemy Państwa, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą Directan Sp. z o.o. pozyskujemy dane przedsiębiorców  z rejestrów publicznych tj. z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.  Dane o przedsiębiorcach pobrane ze wskazanych portali są przetwarzane…

Details

WASZE DANE SĄ BEZPIECZNE

Od 25 maja 2018r. wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani stosować się do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) W związku z powyższym…

Details

Nie takie RODO straszne jak je malują!

Od kilku miesięcy skrzynki mailowe wielu przedsiębiorców są przepełnione rozmaitymi wiadomościami dotyczącymi RODO oraz drakońskich kar, jakie na niepokornych przedsiębiorców nakłada wskazane rozporządzenie. RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich…

Details

INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z art. 37  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 został powołany Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD). Kontakt do IOD: telefon +48 509 753 976 e-mail biuro@directan.pl     Directan Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. 1000) oraz Rozporządzenia…

Details